ความคาดหวัง
รวมความฉลาด
ตําแหน่งสูงสุด
ถูกเขี่ยออก
เป็นประตูแรก
ดวงใจปลุกปล้ำ
รู้สึกทะเยอทะยาน
เตรียมปรับนักเตะ
ควบคุมบอล