หาสปอนเซอร์
ตีเสมอได้
ถูกตัดออก
เพิ่มคุณภาพ
ราคาที่มหาศาล
ค่าฉีกสัญญา
เกิดอาการบาดเจ็บ