ผลงานที่ยอดเยี่ยม
รวมความฉลาด
เป็นประตูแรก
อยู่ในฟอร์มที่ดี
ถูกผลักสูงเกินไป