ถูกตัดออก
เพิ่มคุณภาพ
ค่าฉีกสัญญา
เกิดอาการบาดเจ็บ
การหนีตกชั้น
การเผชิญหน้า
เรียกร้องให้เปลี่ยน
การปรับโครงสร้าง
ความคาดหวัง